A. ZÁKLADY PRÁCE S DOTAČNÍM PORTÁLEM

1. Registrace do systému


Registrovat se můžete na adrese https://dotace.praha8.cz/, kde použijte modré tlačítko "Registrovat se" v horním menu.

Pro registraci nepotřebujete zadat nic víc než svou e-mailovou adresu a heslo.

Při registraci nevyplňujete informace o Právnické nebo Fyzické osobě žadatele (Vaší), tyto informace poskytnete až při vyplňování samotné žádosti o dotaci.


2. Přístup k historickým žádostem

Od března 2021 jsou žádosti o dotace spravovány v nové verzi dotačního portálu. Pokud jste se v minulosti již do systému registrovali a žádali o dotace v jiné pražské městské části, než v Praze 8, musíte se vzhledem k bezpečnostním problémům v původním software, znova registrovat.

 1. Pokud znáte e-mail, pod kterým jste byli registrováni v předchozí verzi portálu, proveďte prosím registraci se stejným e-mailem, po registraci vám přijde e-mail s odkazem na ověření, a po ověření a přihlášení, získáte automaticky přístup ke všem historickým žádostem, ke kterým jste měli přístup.
 2. Pokud neznáte svůj e-mail, ale znáte přihlašovací jméno a heslo, proveďte přihlášení na stránce https://dotace.praha8.cz/ a bude vám zobrazena e-mailová adresa, se kterou bylo přihlašovací jméno spojeno. Následně postupujte podle bodu č. 1.
 3. Pokud neznáte svůj povodní přihlašovací e-mail, přihlašovací jméno ani heslo, pak si vytvořte nový uživatelský účet s libovolnou e-mailovou adresou. Pro zobrazení minulých žádostí ale musíte kontaktovat tu městskou část, u které jste v minulosti žádal o dotaci.


3. Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo, klikněte na této stránce https://dotace.praha8.cz/, na tlačítko "Zapomenuté heslo" a následně vám do e-mailu přijde odkaz, na kterém si můžete nastavit heslo nové.

Pokud vám e-mail nedorazí (vyčkejte alespoň 1 hodinu), kontaktujte prosím IT podporu na e-mailu dsw2@otevrenamesta.cz.

4. Předpokládané zahájení

 • datum zahájení realizace projektu


5. Změna hesla

Změnit heslo je možné po přihlášení na adrese https://dotace.praha8.cz/, odkaz je také k nalezení po přihlášení v horní liště po kliknutí na váš e-mail (uživatelské jméno) jako položka "Změnit heslo".

6. Ohlášení celoroční činnosti / akce / díla

Pokud jste v minulém kole žádostí o dotace byli úspěšným žadatelem, máte povinnost provést ohlášení celoroční činnosti, akce nebo díla, které na základě veřejné podpory vzniklo.

Po úspěšném přihlášení pokračujte v horním menu položkou Moje žádosti, kde se vám zobrazí tabulka jednotlivých žádostí, ke kterým jste získali přístup. Pokud je pro danou žádost možné provést ohlášení, zobrazí se vám v tabulce, na konci řádku dané žádosti, zelený odkaz Ohlásit akci/činnost

Pokud po přihlášení nevidíte své historické žádosti, postupujte prosím podle nápovědy "Přístup k historickým žádostem"

7. Změna údajů

Veškeré informace o žadateli lze, po přihlášení, upravit na adrese https://dotace.praha8.cz/.

 1. Vyberete si zda žádáte jako Fyzická nebo Právnická osoba
 2. Pokud máte IČO, můžete své údaje předvyplnit načtením z rejstříku ARES
 3. Pokud máte datovou schránku, můžete své údaje načíst jejím prostřednictvím.
 4. Vyplňte všechny údaje, které uznáte za vhodné, systém vás upozorní, pokud byste opomněli vyplnit některé požadované pole

Údaje které jsou povinné pro podání žádosti jsou především:

 1. Identifikace Právnické osoby (IČO, název, právní forma a DIČ) nebo Fyzické osoby (Jméno, Příjmení, Datum narození)
 2. Trvalá adresa
 3. Kontaktní údaje pro účely zpracování žádostí (telefonní číslo, E-mail a ID Datové Schránky žadatele)
 4. Bankovní spojení (číslo účtu a název banky)

Své údaje můžete kdykoli změnit, jakmile ale odešlete žádost o dotaci, údaje v této žádosti již nebude možné změnit.

V jednom uživatelském účtu lze žádat vždy jen za jeden právní subjekt, pokud chcete žádat za více subjektů, musíte si vytvořit více uživatelských účtů, jeden pro každého unikátního žadatele.

B. ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ DOTACE 2021

1. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti

Uveďte stručně čím se zabýváte, pro bližší informace uveďte internetové odkazy (webové stránky, facebookový profil, instagram a pod.)

3. Spolupráce s MČ Praha 8

Napište, jak jste s MČ Praha 8 spolupracovali v minulosti a jak si představujete spolupráci v budoucnosti.

4. Informace o projektu

Uveďte kromě názvu projektu i motivační informaci, jak udělení požadované podpory bude prospěšné občanům nebo návštěvníkům MČ Praha 8, dále místo, kde bude projekt realizován, kdy bude zahájen a kdy ukončen, a další podrobnosti, které uznáte za vhodné uvést na podporu žádosti.


5. Žádosti o dotace v jiných dotačních programech

Uveďte, jestli žádáte o dotaci v jiném dotačním programu MČ Praha 8, u jiné městské části, obci či městě.6. Přílohy k žádosti

Nahrajte povinné přílohy podle toho, jestli jste právnická nebo fyzická osoba. Další nepovinné přílohy můžete nahrát po uložení formuláře, ale ještě před odesláním žádosti.

C. ROZPOČET PROJEKTU

1. Rozpočet projektu


 • celkové částky jsou automaticky počítány z jednotlivých položek rozpočtu
 • doplňte pouze požadovanou výši dotace


D. VYÚČTOVÁNÍ DOTACE ZA ROK 2021

1. Vyúčtování


Vyúčtování je podle dotačních zásad nutné provést do 31. 1. 2022.


Po úspěšném přihlášení pokračujte v horním menu položkou Moje žádosti, kde se vám zobrazí tabulka jednotlivých žádostí o dotaci. Pokud je pro danou žádost možné provést vyúčtování, zobrazí se vám v tabulce na konci řádku dané žádosti zelený odkaz Vytvořit vyúčtování.


2. Formulář vyúčtování dotace

Číslo veřejnoprávní smlouvy

Uveďte číslo veřejnoprávní smlouvy, prostřednictvím které byla poskytnuta dotace.


Položky vyúčtování

Vyúčtování dotace se skládá z nákladových položek. V rámci každé nákladové položky je potřeba:

 • vyplnit popis položky, částka dle doklad (Kč), z toho čerpáno z dotace (Kč), datum uhrazení
 • přiložit účetní nebo daňový doklad, fakturu, účtenku, paragon, mzdový doklad nebo smlouvu. Účetní nebo daňový doklad lze nahrát, případně po zaškrtnutí možnosti Vybrat z již nahraných příloh lze vybrat z příloh, které jsou již ve vyúčtování nahrány
 • přiložit doklad o uhrazení (výpis z bankovního účtu, potvrzení o provedení platby, nebo výdajový pokladní doklad). Doklad o uhrazení lze nahrát, případně po zaškrtnutí možnosti Vybrat z již nahraných příloh lze vybrat z příloh, které jsou již ve vyúčtování nahrány


První možností vložení nové položky vyúčtování dotace je přes kliknutí na tlačítko Vytvořit novou položku nad tabulkou položek vyúčtování, prostřednictvím které se přesunete do detailu položky vyúčtování (viz Detail položky vyúčtování).

Druhou možností vložení nové položky vyúčtování dotace je přes vyplnění části Přidat novou položku vyúčtování pod tabulkou položek vyúčtování.


Přílohy vyúčtování

 • V části Přílohy vyúčtování lze nahrát přílohu vyúčtování, která bude následně použita v rámci jedné, nebo více položek vyúčtování.
 • Zároveň lze v této části nahrát závěrečnou zprávu a doklad o publicitě projektu.
 • Každou nahranou přílohu vyúčtování (kromě závěrečné zprávy a dokladu o publicitě) je potřeba použít alespoň v rámci jedné položky vyúčtování.


Detail položky vyúčtování

Do detailu položky vyúčtování se lze dostat:

 • buď stisknutím tlačítka Vytvořit novou položku nad tabulkou položek vyúčtování, čímž se přesunete do detailu nové položky vyúčtování,
 • nebo stisknutím odkazu Upravit v tabulce položek vyúčtování v rámci již vložené položky vyúčtování, čímž se přesunete do detaily již vložené položky vyúčtování


V detailu položky lze:

 • vyplnit (přepsat) popis položky, částka dle doklad (Kč), z toho čerpáno z dotace (Kč), datum uhrazení
 • přiložit (změnit) účetní nebo daňový doklad, fakturu, účtenku, paragon, mzdový doklad nebo smlouvu
 • přiložit (změnit) doklad o uhrazení (výpis z bankovního účtu, potvrzení o provedení platby, nebo výdajový pokladní doklad)
 • přiložit (změnit) ostatní přílohy v rámci položky vyúčtování. Maximálně je možné vložit vedle 2 povinných příloh položky vyúčtování (účetní nebo daňový doklad a doklad o uhrazení) dalších 5 příloh, u kterých je nezbytné vždy zvolit typ nahrávaného souboru


3. Časté dotazy a odpovědi k vyúčtování dotace

Vyúčtování osobních nákladů

V případě vyúčtování osobních nákladů je nezbytné, aby byly k vyúčtování předloženy tyto doklady:

 • pracovní smlouva (nebo dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) a případná příloha, ve které je stanoven způsob úhrady mzdy
 • přehled mezd, mzdový list, nebo výplatní páska (pro následné srovnání s doklady o uhrazení čisté mzdy a povinných odvodů)
 • doklad o uhrazení čisté mzdy a povinných odvodů

V případě mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru musí být doloženo, že za daný měsíc bylo uhrazeno sociální a zdravotní pojištění a záloha na daň ze závislé činnosti, v případě nákladů na DPP je třeba doložit odvod srážkové daně.


Vyúčtování nájemného

V případě vyúčtování nájemného je nezbytné, aby byly k vyúčtování předloženy tyto doklady:

 • nájemní smlouva s případnými dodatky (obvykle postačí aktuální dodatek smlouvy)
 • výpočtový list
 • doklad o uhrazení nájemného


Způsob nahrazení použité přílohy ve vyúčtování 

Použitou přílohu ve vyúčtování je možné nahradit následujícími způsoby: 

Nahrazení použité přílohy za novou pro všechny položky vyúčtování, kde je použita 

 • Ve spodní části „Přílohy vyúčtování“ najdete danou přílohu a následně u této přílohy kliknete vpravo na možnost „Upravit“, čímž se dostanete do detailu přílohy. Poté kliknete na název souboru (přílohy) a vyberete nový soubor (přílohu). Následně kliknutím na tlačítko „Uložit“ nová příloha přepíše původní napříč všemi položkami, kde byla původní příloha použita. 

Nahrazení použité přílohy za novou pouze v rámci jedné položky 

 • V části „Položky vyúčtování“ najdete položku vyúčtování, u které chcete nahradit použitou přílohu a vpravo kliknete na možnost „Upravit“, čímž se dostanete do detailu položky. Následně je možné vybranou přílohu nahradit některou z již nahraných příloh ve vyúčtování způsobem, že kliknete na název vybrané přílohy a z nabídky vyberete požadovanou již nahranou přílohu, která má původní přílohu nahradit. Pokud chcete vybranou přílohu nahradit některou z ještě nenahraných příloh ve vyúčtování, tak je potřeba u vybrané přílohy odškrtnout možnost „Vybrat z již nahraných příloh“ a následně je možné nahrát novou přílohu. Uvedené změny v detailu položky vyúčtování je potřeba vždy potvrdit tlačítkem „Uložit“ v dolní části detailu položky.


4. Další informace k vyúčtování

Další informace a pomoc s vyúčtováním vám poskytne Vlasta Trumpichová, odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče, 222 805 114, vlasta.trumpichova@praha8.cz


E. KONTAKTY

1. Kontakty

Kontaktní údaje

Jakékoliv dotazy ohledně vyplňování žádosti, přihlášení do systému, změny přihlašovacích údajů, vyúčtování apod. Vám zodpoví pracovníci MČ Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8, Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče (Libeňský zámek, č. dv. 34, 35 a 39).

 • Mgr. Vladimír Slabý, vedoucí odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče, tel. č.: 222 805 118, e-mail: vladimir.slaby@praha8.cz
 • Vlasta Trumpichová, referentka odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče; tel. č. 222 805 114, e-mail: vlasta.trumpichova@praha.cz
 • Vladislava Wildtová, referentka odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče; tel. č. 222 805 104, e-mail: vladislava.wildtova@praha.cz