Dotační výzvy

Podpora dlouhodobé sportovní výchovy dětí a mládeže na území MČ Praha 8 v roce 2024

Žádosti lze podávat od 25.03 do 09.04. 2024 00:00

Podpora dlouhodobé sportovní výchovy dětí a mládeže na území MČ Praha 8 v roce 2024

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
    • Podpora dlouhodobé sportovní výchovy dětí a mládeže na území MČ Praha 8 pro rok 2024

Podpora kulturních aktivit na území MČ Praha 8 v roce 2024

Žádosti lze podávat od 25.03 do 09.04. 2024 00:00


Podpora kulturních aktivit na území MČ Praha 8 v roce 2024

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
    • Podpora kultury na území MČ Praha 8 v roce 2024

Podpora volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na území MČ Praha 8 v roce 2024

Žádosti lze podávat od 25.03 do 09.04. 2024 00:00

Podpora volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na území MČ Praha 8 v roce 2023

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
    • Podpora volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2024