Dotační výzvy

Podpora volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na území Prahy 8 na rok 2023

Žádosti lze podávat od 27.03 do 18.04. 2023 00:00

Podpora volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na území MČ Praha 8 v roce 2023

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
    • Podpora volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2023

Podpora kultury na území MČ Praha 8 v roce 2023

Žádosti lze podávat od 27.03 do 13.04. 2023 00:00

Podpora kultuních aktivit na území MČ Praha 8 v roce 2023

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
    • Podpora kultury na území MČ Praha 8 v roce 2023

Podpora dlouhodobé sportovní výchovy mládeže na území Prahy 8 v roce 2023

Žádosti lze podávat od 27.03 do 18.04. 2023 00:00

Podpora dlouhodobé sportovní výchovy dětí a mládeže na území MČ Praha 8 v roce 2023

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
    • Podpora dlouhodobé sportovní výchovy dětí a mládeže na území MČ Praha 8 pro rok 2023