Dotační výzvy

Podpora volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže pro rok 2021

Žádosti lze podávat od 19.04 do 02.05. 2021

Podpora volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na území MČ Praha 8 v roce 2021

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
    • Podpora volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2021

Sportovní výchova dětí a mládeže Praha 8

Žádosti lze podávat od 19.04 do 26.04. 2021

Dotace na sportovní výchovu dětí a mládeže Praha 8

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
    • Podpora dlouhodobé sportovní výchovy dětí a mládeže na území MČ Praha 8 pro rok 2021

Kultura na území MČ Praha 8

Žádosti lze podávat od 19.04 do 02.05. 2021

podpora kulturních aktivit na území MČ Praha 8

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
    • Podpora kultury na území MČ Praha 8 v roce 2021